Wednesday, January 23, 2008

Lithuanian puzzle

This is a lithuanian puzzle about money.

Pardavėjas prekiauja kepurėmis, kurių vieneto kaina yra 10 rublių. Prieina pirkėjas, pasimatuoja vieną kepurę. Sako, kad pirksiąs ir paduoda 25 rublius.

Kadangi pardavėjas neturi grąžos, tai pasiunčia berniuką pas kaimynę pasmulkinti kupiūrų. Berniukas netrukus sugrįžta ir atiduoda pardavėjui tris kupiūras - 10 + 10 + 5. Pardavėjas įteikia pirkėjui kepurę, grąžą 15 rublių ir padėkojęs už pirkinį atsisveikina.

Po keleto valandų į parduotuvę įsiveržia pasipiktinusi kaimynė. Dar nuo slenksčio pradeda šaukti, kad tie 25 rubliai yra padirbti ir pareikalauja, kad pardavėjas grąžintų jai pinigus, nes priešingu atveju bus iškviestas žandaras.

Pardavėjas nenori kelti skandalo ir, kad ir skaudama širdimi, atsidaro kasą ir atiduoda moteriškei tuos nelemtus 25 rublius.

Klausimas. Kokį nuostolį patyrė pardavėjas?